GG Kariuki

Full name

Godfrey Gitahi Kariuki

Born

1938

Post

P.O. Box 57105 Nairobi, Kenya

Email

ggkariuki3@yahoo.com

Telephone

0722830328